تمرینات گونتر شیلرکمپ آلمانی

تمرینات گونتر شیلرکمپ آلمانی گونتر شیلر کمپ که درسالهای گذشته ، مقامهای حرفه ای زیادی را به نام خود ثبت کرده و بخصوص بواسطه قهرمانی در رقابت نمایش قدرت و غلبه بر رونی کلمن در سال ۲۰۰۲ شهرت یافت ، می گوید :    بسیاری از بدنسازان ، برنامه تغذیه خود را به دو فاز […]

هالتر و پرس سرشانه

هالتر و پرس سرشانه   – در حرکت سرشانه هالتر از جلو عمده فشار بر دوش بخش جلویی سرشانه ها، سپس بخش میانی سرشانه ها و پس از آن عضلات سه سربازو و بخشهای بالایی سینه می باشد.   – سعی کنید عرض قرار دادن دستها روی میله بگونه ای باشد که در هنگامی که […]

21 حرکت کششی

21 حرکت کششی   – چگونه حرکات کششی را اجرا کنیم؟ به طور خلاصه دو نوع کشش در دنیای فیزیولوژی تمرینی وجود دارد، کشش ایستا و پویا. کشش ایستا آن گونه از کشش عضلانی است که برای چند لحظه عضلات در یک حالت یکسان و در حالت کشش قرار می گیرند و به طور کلی […]

دمبل قفسه سینه

دمبل قفسه سینه   حرکت قفسه سینه دمبل با توجه به شیوه انجام آن تاثیر قابل توجهی در حجم گیری، فرم دهی و پهن شدن عضلات بزرگ سینه دارد و نیز این حرکت با درگیر کردن قسمت میانی قفسه سینه باعث جدا نمایش دادن عضلات سینه می‌گردد. این حرکت در ظاهر یکی از ساده ترین […]

بستن
مقایسه