نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها

ال کارنیتین مایع ۱۰ویال ۱۰۰۰میلی گرم آلامو

30,400 تومان
ال گلوتامین آلامو یکی از فراوان ترین آمینو اسیدهای موجود در بدن بوده و بیش از و ۶ % از ذخایر آمینو اسیدهای آزاد در عضله اسکلتی و بیش از ۲۰% از آمینو اسید های موجود در خون را تشکیل می دهد