دمبل قفسه سینه

دمبل قفسه سینه   حرکت قفسه سینه دمبل با توجه به شیوه انجام آن تاثیر قابل توجهی در حجم گیری، فرم دهی و پهن شدن عضلات بزرگ سینه دارد و نیز این حرکت با درگیر کردن قسمت میانی قفسه سینه باعث جدا نمایش دادن عضلات سینه می‌گردد. این حرکت در ظاهر یکی از ساده ترین […]

بستن
مقایسه